Skip to content Skip to footer

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Muzeum Podkarpackiego w Krośnie będzie częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do końca 2021 r. (www.muzeum.krosno.pl)

Strona internetowa Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (www.karpackatroja.pl)

Treści niedostępne

·         Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku są niektóre pliki pdf, np. fragmenty publikacji, wszystkie filmy oraz prezentacje

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada

·         Pan Robert Kubit – Muzeum Podkarpackie w Krośnie, e-mail: robert.kubit@muzeum.krosno.pl; telefon: 13 432 13 76 wew. 16

·         Pan Paweł Zając – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, e-mail: p.zajac@karpackatroja.pl; telefon: 13 440 50 40

Każdy ma prawo

·         Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

·         Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

·         Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać

·         Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

·         Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

·         Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrywanie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres Rzecznika Praw Obywatelskich.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie posiada 4 obiekty

·         Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 16. Muzeum zlokalizowane jest w budynku Pałacu Biskupiego, którego początki sięgają XIV wieku. Jest to budynek zabytkowy, znajdujący się na terenie starego miasta, w którym niemożliwe są, ze względu na zalecenia konserwatorskie, inwazyjne prace architektoniczne i inwestycyjne, mogące podnieść poziom dostępności Muzeum. Dziedziniec i parter przystosowane są do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pozostałe części Muzeum pozbawione są takiej możliwości. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających przez cały rok kalendarzowy.

·         Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, Trzcinica 646. Skansen składa się z pawilonu wystawowego, parku archeologicznego, sektora hodowlanego, grodziska znajdującego się na wzgórzu oraz platformy widokowej, jest dostępny dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Pawilon wystawowy i park archeologiczny jest przystosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Grodzisko i wieża widokowa pozbawiona jest możliwości zwiedzania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających przez cały rok kalendarzowy.

·         Budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14. Budynek udostępniony będzie zwiedzającym w grudniu 2021 r. Będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niedosłyszących. Obiekt będzie dostępny dla zwiedzających przez cały rok kalendarzowy.

·         Dom Mazurkiewiczów w Krośnie, ul. J. Szczepanika 2. Budynek w którym znajdują się magazyny studyjne szkła jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do obiektów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie prowadzi jedno wejście

·         Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 16. Wejście do Muzeum przez zabytkowy portal wejściowy z pocz. XVII w. od strony ul. J. Piłsudskiego. Kasa biletowa znajduje na parterze za głównym wejściem do Muzeum. Do pokonania trzy schody. Kontakt alarmowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo po prawej stronie od wejścia do sekretariatu (włącznik w ścianie tunelu).

·         Budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14. Wejście do budynku od strony ul. J. Piłsudskiego. Kasa biletowa znajduje na parterze, w głównym wejściu do Muzeum Podkarpackiego.

·         Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, Trzcinica 646. Dojazd do skansenu z drogi krajowej nr 28 Przemyśl-Wadowice w Trzcinicy za znakami informacyjnymi. Z parkingu, położonego przy pawilonie wystawienniczym udajemy się do wejścia. Brak schodów do pokonania. Kasa na parterze.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

·         Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach dostępny będzie od grudnia 2021 r. budynek Towarzystwa Mieszczańskiego „Zgoda” w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14. W budynku jest winda. Zwiedzanie wystawy archeologicznej (pętla indukcyjna z tablicami informacyjnymi, kopie eksponatów dla niewidomych, publikacje – przewodnik w języku brajla). Zwiedzanie wystawy i udział w imprezach organizowanych przez Muzeum w sali konferencyjnej po uprzednim zgłoszeniu chęci wizyty i uzgodnieniu terminu.  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. Przed obiektem znajdują się wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, płatne miejsca parkingowe.

·         W pozostałych budynkach, ze względu na ich zabytkowy charakter, nie można wprowadzać rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, bez dużej ingerencji w substancję zabytkową.

hotidea.pl / Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content